Lukk

Alt i oss er rettet mot andre

Hvordan kan litteratur og psykologi supplere hverandre? Vinneren av fjorårets beste tidsskriftartikkel belyser hvordan en roman kan gi en unik innsikt til tilknytningsteorien.

Vinneren av Universitetsforlagets Årets tidsskriftartikkel 2022 er Christian Refsum, som er forfatter og professor i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Artikkelen til Refsum analyserer romanen til Karl Ove Knausgård, Om våren. Romanen tar for seg både forholdet og tilknytningen mellom en far og hans datter, samtidig som den utforsker hvordan en mor og far gradvis distanserer seg fra hverandre. Refsum betrakter romanen som en performativ handling som har potensial til å påvirke den beskrevne familiesituasjonen. I artikkelen påpeker han at romanen styrker datterens tilknytning til sin egen identitet, familien og verden rundt seg.

Litteraturens unike muligheter

Romanen synliggjør både den psykologiske tilknytningsteoriens relevans og begrensninger, skriver Refsum. Denne psykologiske teorien hevder at mennesket har en medfødt tendens til å danne tilknytningsmønstre, og at dette har en fordelaktig betydning i et evolusjonært lys. Refsum ser på romanen som en illustrasjon av tilknytningsteorien, samtidig som den implisitt kritiserer den.

– Jeg er opptatt av litteraturens unike muligheter til å gi erkjennelse og innsikt. Artikkelen er tverrfaglig og spekulativ og kunne lett ha falt mellom to stoler. Derfor er det desto hyggeligere at juryen har hatt sans for det litt ukonvensjonelle grepet, sier Refsum.

Ikke en svakhet

I artikkelen skriver Refsum at romanen bruker litterære og mytologiske elementer for å belyse mellommenneskelige relasjoner. Artikkelen viser hvordan psykologi og litteratur kan komplementere hverandre i å forstå psykologiske problemstillinger.

Til forskjell fra en fagartikkel, skriver Refsum, undersøker romanen Om våren et bredt spekter av relasjoner og prosesser, både hos mennesker og i naturen. Dermed har den friheten til å presentere ulike og til tider motsigende teorier om tilknytning. Litteraturen tillater at motsigelser og kompleksitet forblir uformidlet, noe som ikke nødvendigvis betraktes som en svakhet.

Egner seg godt til refleksjon

Ifølge Refsum ble artikkelen til etter et seminar om litteratur og tilknytningsteori. Der holdt han et innlegg om Knausgårds roman, som ifølge ham egner seg godt til refleksjon over tilknytningsteori.

– Etter publisering har jeg bare fått hyggelige tilbakemeldinger. Før den kom på trykk var tilbakemeldingene mer sprikende, ler Refsum.

Videre sier Refsum at han arbeider videre med de problemstillingene som interesserer ham.

Artikkelen «Tilknytning og løsrivelse i Karl Ove Knausgårds Om våren» er publisert i Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift.

Hederlige omtaler

Juryen til Årets tidsskriftartikkel har gitt to artikler hederlige omtaler, som de mener er svært velskrevne og nytenkende.

Den ene artikkelen som trekkes fram er «Klebrige og bevegelige metaforer om eliter og folk», skrevet av Anne Krogstad, professor i Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved UIO.  Artikkelen er publisert i Norsk sosiologisk tidsskrift.

Artikkelen tar for seg hvordan metaforer inngår i beskrivelser av eliter og folk. Juryen omtaler artikkelen som «modig, ambisiøs, engasjert og velskrevet.» De roser også artikkelens omfattende avismateriale og at den setter i fokus metaforer som man tar for gitt i språket.

Den andre artikkelen som får hederlig omtale, er «Bibelen på Stortinget. Når det blir munterhet i salen» av Ole Jakob Løland, teolog og førsteamanuensis ved Universitetet i Sørøst-Norge. Denne artikkelen er publisert i Kirke og kultur.

Her berømmer juryen blant annet artikkelens poeng om at selv om man i dag sjelden tar Bibelens ord på alvor i politisk debatter, så har ikke henvisninger til Bibelen mistet sin retoriske funksjon. Funksjonen har derimot endret karakter: «Der hvor man før fikk frem alvor, får man nå frem munterhet, kanskje med avvæpning som resultat.» Juryen roser også denne artikkelen for et rikt kildetilfang, samt at den er velskrevet og nyskapende på sitt felt.

0 kommentar(er).

Takk! Din kommentar vil nå bli moderert

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.
Obligatoriske felt er merket med *