Lukk

Åpen tilgang – like høy kvalitet

Fra 2017 kommer Universitetsforlaget til å utgi 24 tidsskrift med åpen tilgang. Hva innebærer det?

Åpen tilgang til forskning er et viktig steg mot mer åpenhet og bredere kunnskapsformidling. 24.–30. oktober er den internasjonale open access-uka, en global markering for å fremme åpen tilgang (open access) til forskning over hele verden.

Åpen tilgang betyr at hele verden kan lese en vitenskapelig publikasjon på internett helt gratis. Dette gjør det mulig å nå enda flere, og kanskje andre lesere, enn om man publiserer i et abonnementstidsskrift. Kvalitetssikret forskning kan dermed også nå dem som ikke kan betale for abonnement. Som akademisk forlag ønsker vi i Universitetsforlaget å bidra til, og legge til rette for, publisering med åpen tilgang.

Open access-bøker på idunn.no
Open access-bøker, tilgjengelige på idunn.no.

Stadig mer forskning med åpen tilgang

I 2010 publiserte vi vårt første åpent tilgjengelige forskningstidsskrift, Nordic Journal of Digital Literacy. Nå utgir vi 10 av våre tidsskrifter på denne måten på Idunn. Fra og med 2017 vil vi ha totalt 24 tidsskrifter med åpen tilgang.

I 2015 ga vi ut vår første bok med «gull åpen tilgang»: Etisk skjønn i forskning, en antologi redigert av Hallvard J. Fossheim og Helene Ingierd. I dag ligger det på Idunn åtte bøker som kan leses gratis. Publisering av flere bøker er planlagt i løpet av det neste året.

Grønn- og gull-standard

Åpen tilgang deles inn i to ulike kategorier: grønn og gull. Begge gir åpen tilgang til forskningen, men i forskjellig grad.

«Grønn åpen tilgang» gir forfatteren rett til å laste opp det fagfellevurderte og antatte manuset i sin arbeidsgivers elektroniske arkiv. Den forlagsbearbeidede versjonen gjøres bare tilgjengelig for betalende kunder. Det betyr at forfattere får tilgang til hverandres forskning gratis, men i en versjon som for eksempel ikke er språkvasket, ombrukket eller lagt til rette for dataeksport, referansefunksjonalitet eller søketjenester.

Med «gull åpen tilgang» blir den publiserte, endelige versjonen fritt tilgjengelig for alle i elektronisk format fra publiseringsdato.

open acces_nordic journal of digital literacy_universitetsforlaget
Fra open access-tidsskriftet Nordic Journal of Digital Literacy 3-16.

Fortsatt høye krav til kvalitetssikring

Vi i Universitetsforlaget stiller like høye krav til både fagfellevurdering og de redaksjonelle prosessene når vi utgir et tidsskrift eller en bok med åpen tilgang, som til våre øvrige utgivelser. De samme forsknings- og publiseringsetiske reglene skal ligge til grunn for forskning som publiseres med åpen tilgang.

Åpen tilgang kan av og til gi noen utfordringer når det gjelder finansiering av publiseringsprosessen. Kvalitetssikring krever høy kompetanse og kompetanse koster.

Flere forlag opererer i dag med en artikkelavgiftsmodell, der forfatteren betaler en engangssum for å få publisert sin artikkel. Universitetsforlaget ønsker å unngå å bruke en slik modell, fordi vi mener at det vil få konsekvenser for den akademiske ytringsfriheten. En forsker med fast ansettelse ved et norsk lærested kan søke om midler til å betale en slik artikkelavgift fra arbeidsgivers publiseringsfond eller annen ordning, men den uavhengige forskeren (for eksempel en lokalhistoriker, en advokat, en privatpraktiserende lege eller en nyutdannet stipendiat) har ikke tilgang til slike midler. Vi mener det er svært uheldig hvis friheten til å formidle ny kunnskap og forskning skal begrenses av forskerens arbeidssted og betalingsevne.

En overgang til åpen tilgang bør ikke bety at noen grupper av forskere blir utestengt fra muligheten til å publisere. Universitetsforlaget er i dialog med flere i universitets- og høyskolesektoren for å se på løsninger der forfattere slipper å forholde seg til en artikkelavgift.

Åpen tilgang til forskningslitteratur er viktig for å få åpenhet i forskningen og for å spre kunnskap til folk flest. Stadig mer forskning vil bli publisert med åpen tilgang og Universitetsforlaget ønsker å bidra til dette uten å måtte fire på kvalitetskravene. Vi gleder oss til å være med på denne utviklingen fremover.

Frauke Becher er tidsskriftansvarlig i Universitetsforlaget. Hennes fagområde er helse- og sosialfag, naturvitenskap, pedagogikk og utdanning.

0 kommentar(er).

Takk! Din kommentar vil nå bli moderert

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.
Obligatoriske felt er merket med *