Lukk

Fakta på bakken i Palestina

I boka “Palestina - fakta på bakken” tar forfatteren Kjersti G. Berg for seg den røde tråden som viser sammenhengen mellom historie, makt og kontroll i Palestina. En side av en konflikt som har langtrekkende implikasjoner, også i Norge. Bare det å ta stilling til denne konflikten er som å stikke hånden inn i et vepsebol.

Hva kan det palestinske landskapet, flyktningleirer, bygninger og hus fortelle oss om utviklingen av konflikten i Palestina de siste 100 årene? Svaret ligger i den nyanserte sammenvevingen av historiske, politiske og emosjonelle forbindelser. Likevel tilbyr boka skrevet av Kjersti G. Berg «Palestina – Fakta på bakken» en vei til å forstå de intrikate sidene ved Palestina og den aktuelle striden med Israel.

Konflikten

Dette er en konflikt som handler om land. Derfor tar boka utgangspunkt i fysiske steder – for eksempel hus, bygninger, militære fort, flyktningleire, religiøse bygg og parker for å vise hvordan konflikten helt konkret slår ut på bakken. Boka zoomer inn på levd liv og fysisk landskap og viser hvordan virkeligheten i Palestina har blitt som den er i dag.

Fakta for enhver pris

Å si at «faktaene» om Palestina og konflikten i Midtøsten er nøytrale i enhver forstand av ordet, ville være en forenkling. Boka anerkjenner dette komplekse landskapet, og dens fortelling er klar til å fremprovosere debatt og kritikk, spesielt fra dem som blander kritikk av Israel med antisemittisme. Likevel opprettholder forfatter Berg en rolig komposisjon. Hennes dokumentasjon av fakta og konteksten de plasseres i, er overbevisende og etterlater lite rom for tvist.

I virkeligheten er dette et lite mesterverk uten internasjonalt sidestykke.

– Tore Linné Eriksen, Klassekampen.

I hjerte av saken

Denne boka dykker ned i hjertet av Palestina, dokumenterer virkeligheten på bakken, og gir leserne muligheten til å forstå de komplekse dynamikkene som opprettholder denne konflikten. Med grundig undersøkelse av fakta, historisk kontekst og menneskelig erfaring, gir dette verket en omfattende oversikt som kan hjelpe oss å forstå landet Palestina.

Kjøp boka her