Lukk

Den praktiske tilnærmingen til endringsledelse

I dag er endringsledelse ofte enten for teoretisk, eller for praktisk uten forankring i god teori. For å lykkes må man velge riktige metoder, sier konsulent og forfatter Stein D. Wesenberg. Her får du hans råd til å komme i gang med endringer.

Hvordan skal du gjennomføre en endring? Hvordan skal du få med de ansatte på endringene?

Når det kommer til endringsledelse, der teorier ofte kolliderer med praksis, trer Wesenberg frem som en unik stemme mellom akademia og fagfeltet. Vi møtte Stein D. Wesenberg til en prat om motsetningene mellom konsulentbransjen og akademia.

Tomrommet mellom teori og praksis

Det eksisterer et gap mellom det teoretiske rammeverket i akademia og de praktiske sjekklistene til konsulentselskapene, mener Wesenberg. Stein Wesenberg har 25 års erfaring med endringsledelse fra en rekke selskaper som Deloitte til Geelmuyden Kiese. I dag underviser han blant annet “Praktisk endringsledelse” på handelshøyskolen, NMBU i Ås.

– I de store selskapene opplever jeg at de endimensjonale modellene som ADKAR og AIDA blir solgt som fullpakkeløsning til enhver endring, men det finnes mange, mange flere metoder for å lykkes.

Wesenberg påpeker at ledere ofte blir presentert for disse endimensjonale teoriene, men ikke hvordan de skal brukes i praksis. Slik en av direktørene i et internasjonalt selskap opplevde våren 2022.

– Direktøren hadde gjennomført et program om endringsledelse på INSEAD. Flere teorier ble gjennomgått. Men det lave fokuset på praktisk gjennomføring gjorde at han rett og slett ikke skjønte hvordan det skulle brukes i praksis. «Hva gjør jeg når jeg kommer til arbeidsplassen da?» sa han.

Det var da Wesenberg bestemte seg for å lage en bok som sammenfatter forskningen og oversetter dem til håndfaste strategier. En bok som viser mangfoldet av metoder, satt i et systematisk rammeverk.

– Skal du endre mennesker, da må du vite om hele verktøykassen.

– Man behøver ikke være religiøs på metodikk

Drevet av ønsket om å adressere gapet mellom teoretiske konsepter og de praktiske utfordringene som bransjen står overfor, satte Wesenberg i gang med å skape et rammeverk for boka.

– En toppleder som skal gjennom en endring, bryr seg ikke om man kaller det en «inkrementell endring» eller «disruptiv endring». Han eller hun vil bare ha ting gjort. Samtidig er det veldig greit at en student vet hva uttrykket betyr, eller at konsulentene som digger sånne vanskelige ord har muligheten til å gå i dybden.

For at rammeverket skal kunne være til hjelp for et så beredt publikum, fra toppledere til studenter, har det vært viktig med fleksibilitet i metodikken. Dette til forskjell fra mer tradisjonell endringsledelse, som har fulgt et statisk rammeverk.

– En gang ble jeg en del av et prosjekt hvor en kunde hadde forsøkt å gjennomføre en endring tre ganger. Alt de hadde forsøkte hadde feilet. I motsetning til de tradisjonelle metodene, begynte jeg med en «nullpunktsanalyse». Da fant jeg ut at lederne hadde total mistillit til rådgiverne. Så da begynte jeg å bygge tillit først. Man behøver ikke være religiøs på metodikk, men heller se etter behovet og starte med endring der kunden er.

Fremtidens endringsagenter

Wesenberg sier at han først og fremst er opptatt av å hjelpe fremtidens endringsagenter og lederne deres til å forstå og lære.

– For å kunne bidra til læring, er det viktig å trekke det praktiske tilbake igjen til teorien, så leseren ser hvor det kommer fra og hvorfor det har blitt som det har blitt.

For Stein Wesenberg er målet klart; å gi unge og fremtidige konsulenter innsikt i hva endringsledelse faktisk innebærer. Og gi friske innsikter til dem som er i bransjen. Wesenberg ønsker å vise at det finnes et bedt utvalg av verktøy tilgjengelig og at ensidig tilnærming til metodikk ofte ender med å mislykkes.

 

Wesenbergs fem tips til endringsledelse

  1. Start prosjekter så tidlig som mulig slik at en får tid til involvering, konstruktive dialog og medvirkning av dem som skal gjennom endringen. Gode menneskelige prosesser øker muligheten for å lykkes med endring.
  2. Start alltid med utfordringen før tilnærming velges. Det finnes mange metoder og framgangsmåter for å lykkes.
  3. Endringsteamet (som skal gjennomføre endringene i praksis) bør starte med å analysere situasjonen. Har organisasjonen evnen til adopsjon før endring igangsettes?
  4. Som leder må du forstå hvor krevende endring kan være for organisasjonen. Sett av mer tid enn du tror, og ressurser til endringsledelse.
  5. Ledelsen bør sette seg inn i konsekvensene og risikoen som løper om medarbeidere ikke kan, vil eller ønsker å endre seg.

Trykk her for å kjøpe boka!

0 kommentar(er).

Takk! Din kommentar vil nå bli moderert

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.
Obligatoriske felt er merket med *