Lukk

En god start for nyansatte

Bare tre av ti nyansatte i norske virksomheter får et skikkelig introduksjonsprogram. Ingvild Sagberg, forfatter av «Ny jobb», skriver om hvor viktig det er å ta vare på ferskingene i bedriften din.

Om en ansatt raskt slutter på grunn av en dårlig start, blir det kostbart for virksomheten. En nyansatt som får en god begynnelse og blir en fornøyd og effektiv bidragsyter, er mer lønnsom. Derfor kan det betale seg for en arbeidsgiver å skynde seg litt langsomt.

En nyansatt kan fort ende opp som en mulighet det aldri ble noe av. Skal man gjøre det beste ut av en ansettelse, må man gripe anledningen mens den er der. Men hvordan gjør man det? Man må ha en god plan og et godt lag – og man må være en god leder.

Det er lett å tenke at ansettelsesprosessen er over når den best egnede personen har sagt ja til jobben. Men egentlig har prosessen så vidt begynt, skriver Ingvild Sagberg, forfatter av «Ny jobb».
Det er lett å tenke at ansettelsesprosessen er over når den best egnede personen har sagt ja til jobben. Men egentlig har prosessen så vidt begynt, skriver Ingvild Sagberg, forfatter av «Ny jobb».

En god plan

Virksomheten trenger en overordnet strategi for introduksjon og oppfølging av nyansatte. I tillegg bør man ha en skriftlig, gjennomførbar plan for oppfølgingen av hver enkelt medarbeider, slik at hver nyansatt får den samme grundige oppfølgingen.

Når man lager oppfølgingsplaner, er det viktig å tenke på følgende: Hva ved denne arbeidsplassen er det vesentlig at en nyansatt raskt får innsikt i? Hva må den nyansatte lære for å gjøre sin bestemte jobb? Hvilke tiltak er egnet, skal man oppnå dette, og hvem i organisasjonen skal ha ansvar for de ulike tiltakene?

Lagarbeid

Lagarbeid må til for å gi nyansatte en god start – alle i organisasjonen må bidra til at arbeidsplassen blir et godt sted å være ny. Organisasjoner er ulike, og det er menneskene i dem også.

Men det er alltid en fordel om nye medarbeidere møter en organisasjonskultur der det er lov å stille dumme spørsmål, og der nye innspill og oppdatert kunnskap møtes med takknemlighet og interesse. Dette er et lagarbeid – men det er lederen som har ansvaret for gjennomføringen.

Ifølge Ennovas «Global Employee and Leadership Index» får bare tre av ti nyansatte i norske virksomheter et skikkelig introduksjonsprogram. Det kan føre til at den nyansatte slutter, noe som blir kostbart for bedriften, skriver Sagberg.
Ifølge Ennovas «Global Employee and Leadership Index» får bare tre av ti nyansatte i norske virksomheter et skikkelig introduksjonsprogram. Det kan føre til at den nyansatte slutter, noe som blir kostbart for bedriften, skriver Sagberg.

Lederen er en ledestjerne

Ledere har en svært betydningsfull rolle i arbeidet med nyansatte. De har ansvaret for at den enkelte nye medarbeideren får en god introduksjon, og at virksomheten har en god plan for å ta imot nyansatte generelt. Tilbakemeldinger underveis er en viktig oppgave for en overordnet som har fått en ny medarbeider på laget.

Gjennom sin måte å være på viser dessuten ledere hvordan ting gjøres på denne arbeidsplassen, og hvordan folk blir verdsatt – eller ikke – når de gjør det de gjør. Det gjelder å være en ledestjerne for den nyansatte. Da må det være en klar sammenheng mellom lederens væremåte og den kulturen man ønsker å ha i organisasjonen.

Fra invitasjon til integrasjon

Når man ansetter en ny medarbeider, er det fordi man har oppgaver som skal gjøres, utfordringer som må løses, og ansvar som må tas. Målet er å få en integrert medarbeider som løser sine oppgaver på en god måte og er trygg nok til å ta ansvar og gi innspill. Veien dit starter med å invitere inn – vise hva som foregår, og hvem som gjør hva i organisasjonen.

Så gjelder det å introdusere den nyansatte for oppgaver og medarbeidere, la den nye medarbeideren sosialiseres bredt og bli godt kjent med så mange som mulig av sine nye samarbeidspartnere i og rundt virksomheten. Det neste blir å gradvis involvere den nyansatte mer og mer i virksomheten, slik at mestringen øker og den nye kan ta mer selvstendig ansvar.

Med en god start får arbeidsplassen snart en tilfreds og velfungerende medarbeider – som har en god forståelse av hvilke målsetninger og verdier man navigerer etter i organisasjonen. Det burde jo være verdt den ekstra innsatsen?

Les mer om boka Ny jobb. Hvordan gi nyansatte en god start i organisasjonen. 

Ingvild Sagberg har en doktorgrad i organisasjonspsykologi fra Universitetet i Oslo og har i sin forskning vært opptatt av nykommere i arbeidslivet og i organisasjoner. Hun har også bedriftsøkonomi, arbeidsrett og personalfag i fagkretsen og har tidligere jobbet med administrasjon og personalarbeid.

 

 

 

0 kommentar(er).

Takk! Din kommentar vil nå bli moderert

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.
Obligatoriske felt er merket med *