Lukk

Syv bærekraftige tiltak norske bedrifter kan gjøre nå

Ekspert på bærekraftig forretningsstrategi, Caroline Ditlev-Simonsen, gir deg sine syv beste råd for å ta bedriften din inn i fremtiden.

Om forfatter: Caroline Ditlev-Simonsen er en fremtredende forkjemper for bærekraftig utvikling og en av Norges ledende eksperter på implementering av bærekraftspraksiser i bedriftsmiljøer. Hennes nyeste bok, «Strategier for bærekraftig forretningsdrift» har aktualisert viktigheten av bærekraft blant norske bedrifter.

Vi tok en prat med henne, for å høre hvordan norske bedrifter kan komme i gang med bærekraft i dag.

Oppsummert:

Caroline Ditlev-Simonsen har bidratt betydelig til forståelsen og implementeringen av bærekraftige praksiser i norske bedrifter. Hennes konkrete tips inkluderer å forankre bærekraft i toppledelsen, kartlegge situasjonen grundig, sette konkrete mål, og involvere interessenter i prosessen. Ved å følge disse rådene kan bedrifter utvikle bærekraftige tiltak som er både miljøvennlige og styrker arbeidsmiljøet. Bærekraftig forretningsdrift handler ikke bare om å innføre miljøvennlige tiltak, men om å integrere bærekraft i selskapets kultur og daglige praksis. Med Ditlev-Simonsens veiledning kan norske bedrifter ta betydelige skritt mot en mer bærekraftig fremtid.


Konkretisering av bærekraftige tiltak

Begrepet «bærekraft» har blitt et moteord, et buzzword som ofte brukes uten nødvendigvis å forstå dets fulle betydning. Vi hører stadig at bedriften må være bærekraftig, ja vel, hva betyr egentlig det?

Caroline Ditlev-Simonsen understreker at det er viktig å starte med å forstå hva bærekraft betyr for de ansatte. Dette kan variere mye, og derfor er det essensielt å lytte til ulike perspektiver i bedriften. Noen kan ha sterke meninger om miljøtiltak, mens andre er mer opptatt av sosiale aspekter ved bærekraft.

For å komme i gang med bærekraftig forretningsdrift, har Ditlev-Simonsen noen konkrete tips:

  1. FORANKRE i toppledelsen og integrere i selskapet: Pass på at bærekraft ikke forblir på «toppen». Sett ned en gruppe som representerer hele selskapet på tvers, altså ansatte fra ulike nivåer og ulike avdelinger. 
  2. KARTLEGG: Lag et utkast og en plan for videre arbeid. Få innspill fra andre utover de som har fått mandatet. Digital undersøkelser for å kunngjøre arbeidet og hente innspill er en enkel og effektiv tilnærming. 
  3. PLANLEGG: Sett overordnede mål og deretter konkrete mål knyttet til de områdene der selskapet har stor sosial og miljømessig påvirkning. Lag en plan for hvordan å nå disse målene. 
  4. TEST: Innhent informasjon fra interessenter. Mange selskaper overser viktige interessenter er i prosessen. Ofte vektlegges det å markedsføre tiltakene etter at programmet er klart. Sannsynligheten er større for at de engasjerer seg mer i programmet om de har vært en del av utviklingen. 
  5. PLANEN ER KLAR. Nå må den bli lansert: Å presenter planen for ledelsen eller legge på intranett er ikke nok. Det må være stadige drypp om integrering av planen. Ha bærekraft som tema på fellesmøter, på skjermer i fellesrom
  6. IMPLEMENTERING: Det kan være enkelt å sette mål, implementeringen av disse er kanskje noe av det mest utfordrende. Internoppfølging av planen er viktig.
  7. RAPPORTERING: Fortell hva som ble oppnådd – og hva som ikke ble oppnådd. Igjen, være åpen – transparent – på hva som rapporteres.

Eksempler på bærekraftige tiltak

Ditlev-Simonsen trekker frem flere eksempler på hvordan bedrifter kan tilpasse bærekraftige tiltak til de ansattes preferanser. Noen kan mislike tradisjonelle gaver fra bedriften som oppfattes som lite miljøvennlige, mens andre kan sette pris på tiltak som innføring av en vegetardag i uken. Å ta hensyn til slike variasjoner kan føre til mer meningsfulle og relevante bærekraftige initiativer.

Implementering i praksis

Ærlighet og åpenhet er avgjørende for suksess når det gjelder implementering av bærekraft. Ditlev-Simonsen påpeker viktigheten av ledelsens engasjement og ansvar. Bærekraftsprinsipper bør integreres i bedriftens kultur og reflekteres i årsrapporter og handlinger.

– Når jeg først begynte å se på bærekraftsrapporter, var det noe helt annet enn vanlige årsrapporter. Årsrapporten var seriøs, med tall og fakta. Bærekraftsrapporten derimot bestod av løfter om resirkulert papir, bilder i grønt og glade barn. sier Ditlev-Simonsen.

Integrering av bærekraft i årsrapporten sender et tydelig signal om at bedriften tar bærekraft på alvor.

– Hvis bærekraftsspørsmål dukker opp jevnlig gjennom årsrapporten, da er bærekraften virkelig integrert, avslutter Ditlev-Simonsen.

 

Kjøp boka her

For flere tips og detaljer anbefaler vi å lese Caroline Ditlev-Simonsens bok, «Strategier for bærekraftig forretningsdrift«. Den gir en grundig gjennomgang av hvordan man kan implementere bærekraft på en meningsfull måte i bedrifter, og inkluderer mange praktiske råd og eksempler på vellykkede bærekraftsstrategier.

 

0 kommentar(er).

Takk! Din kommentar vil nå bli moderert

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.
Obligatoriske felt er merket med *