Lukk

Hvordan kan bedrifter komme i gang med AI?

Ved hjelp av endringsledelse kan bedriftene komme raskere i gang.

Forfatter Stein D. Wesenberg og bruken av AI blant organisasjoner

Flertallet av norske organisasjoner har ikke startet AI reisen. Det å vente med å se hvordan framtiden blir, er som å ikke ta i bruk internett før det er ferdig.

I den ferske NHO rapporten: «Kunstig intelligens i Norge» (R-35) Publisert 4. januar i år kommer det fram at kun 25% av norske virksomheter har tatt i bruk AI på en eller annen måte, og av disse er det kun halvparten som er i gang med å utvikle en AI-strategi. Er det avventende holdninger vi igjen ser?

Selskaper som er i gang eller er «AI-Ready» (klare for endring) har et konkurransefortrinn. NHO-rapporten viser at AI vil gi store tallmessige gevinster ved effektivisering, og økte inntekter ved forbedrede produkter og tjenester. Det å være «AI-Ready» innebærer å ha utviklet en godt innarbeidet endringskultur, hvor selskapet er i stand til å adoptere AI raskt og har ansatte som er nysgjerrige og leter etter muligheter.

Tapt konkurransekraft

Når 75% av norske selskaper ikke anvender hjelpemidler som CoPilot og GPT-4-assistenter, ikke utvikler AI-relaterte produkter, eller anvender AI-drevne rapport- og analyseverktøy, mistes konkurransekraft. Norske selskaper som fremdeles bruker excelarket på lokale PCer har en lang vei å gå. AI er ikke magisk, den blir ikke «smartere» enn inputdata som analyseres. At data ikke deles, handler ikke bare om IT, men om mennesker, makt og kultur.

Ut av startblokka!

Fram til nå har ledere med «letthet» kunne kommunisere IT-endringer, rett og slett fordi innføringsmålet, effektene og deadline er kjent. Fokuset har vært å komme i mål. Nå gjelder det å konsentrere seg om å komme ut av startblokka og over startstreken. Ledere, medarbeidere og organisasjonen må komme i gang. Utviklingen er i en hastighet en tidligere ikke har sett (Gartner forcast). Den avventende strategien om ikke å være «first mover», kan være det store feilgrepet.

Lederteknikker i usikre situasjoner

Nedenfor vises fem velprøvde teknikker for å skape endringsklare ansatte i usikre situasjoner, her tilpasset ny AI teknologi. Vi starter med ledelsens evne til å skape trygghet.

Bry deg om menneske – skap tillit

Ledere som er opptatt av sine ansatte har i møte med AI et fortrinn. En lederstil hvor lederen bryr seg og ser den ansatte, er med på å skape tillit. I dagens AI-endring oppleves mye usikkerhet. Med god tillit og trygghet i lederrelasjonen kan denne usikkerheten mildnes. Det er et bra sted å starte endringsreisen.

Skap dialog om frustrasjon forbundet med endring

I en endringssituasjon med mye usikkerhet er det viktig å prate om usikkerhetsfølelsen. Det beste er at lederen starter dialogen i god tid før endringen inntreffer. Reflekter over økt endringstakt og det ukjente AI bringer med seg. La medarbeidere snakke ut og få ut frustrasjon. Normaliser at det er greit å være frustrert og at det kan være slitsomt med endring.

Fra frustrasjon til konstruktiv dialog

Det er greit å være frustrert en stund, men på et tidspunkt må medarbeidere og arbeidsteamet komme seg videre. Slik atferd er hverken bra for en selv eller kollegaer. Medarbeidere står i fare for å «smitte» andre med sin frustrasjon. Slik smitte kan så være årsaken til at hele arbeidsteamet, demotiveres og «trekkes» ned. Alle bør kjenne på ansvaret for å motivere kollegaer og ikke være årsaken til demotivasjon. Dette må ledere snakke med de ansatte om, og i felleskap bli enige om akseptabel atferd ved endring.

Boka Praktisk endringsledelse gjør det enklere å komme i gang med AI
Bli bedre kjent med boka «Praktisk endringsledelse»

Alle må oppleve ansvaret for å trekke teamet videre

Velfungerende arbeidsteam arbeider etter innarbeidete samhandlingsregler/teknikker. I boken «Praktisk endringsledelse» (Wesenberg 2023). vises en rekke slike teknikker. En av dem omtales som det å være «umiddelbar positiv». Teknikken går ut på å ikke starte responsen på noe nytt negativt, som: «Å nei, noe nytt IGJEN», eller «Orker ikke flere endringer». Team og medarbeidere trener på å stille spørsmål a typen: «Noe nytt, hvilke muligheter gir det?», «Fortell mer, hva er bra for oss med dette?».

Økt kunnskap om AI er avgjørende for å skape endringsevne

En av årsakene til usikkerhet er mangel på kunnskap om AI. Manglende kunnskap fører til nedgang i endringsevnen. I dag finnes det tilgjengelige og gratis AI-opplæring. Kunnskap reduserer usikkerhet, det skaper endringsevne og kombinert med fantasi gis et blikk på muligheter. Men, kanskje det viktigste med å igangsette opplæring, er følelsen av at selskapet gjør noe. «Vi er over startstreken, vi er i gang».

Med AI er reisen for alvor blitt en del av målet. Usikkerhet må omfavnes. Tiden er inne for å kaste loss og komme ut av startblokka.  Hvis du ikke gjør det, er det eneste sikre at andre vil reise fra deg.

 

Referanser:

1: NHO rapport 35 – 18.12.23 Publisert på NHO sine sider 4.jan 24,kunstig_intelligens_i_norge_hovedrapport_soa23.pdf (nho.no)

2: Computerworld Artikkel: Ledelsesutfordringer i norske bedrifter 2024: Kontinuerlig utvikling krever at man kommer i gang (cw.no)

3: Gartner forkast, jan 2024 www.gartner.com

4: Bjørkeng, Per Kristian (2018) «Kunstig Intelligens — den usynlige revolusjonen» Vega

5: Wesenberg, Stein (2023) Praktisk endringsledelse, Universitetsforlaget

 

0 kommentar(er).

Takk! Din kommentar vil nå bli moderert

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.
Obligatoriske felt er merket med *