Lukk

Ikke alle studenter er skikket for yrket

– Når vi gir en student vitnemål, må vi også kunne stå inne for at studenten er personlig egnet til yrkesutøvelsen, sier Kari Kildahl.

Hvem: Kari Kildahl, utdannet barnehagelærer, økonom og med hovedfag i pedagogikk. Institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering ved OsloMet.

Aktuell med: Antologien Skikket for yrket? Skikkethetsvurdering i profesjonsutdannelser – en håndbok i skikkethetsvurdering av studenter som skal bli helsepersonell, sosialarbeidere eller pedagoger.

– Alle som utdanner framtidige profesjonsutøvere, må kunne vurdere om studentene er skikket til yrket de har valgt seg, sier forfatter Kari Kildahl. Foto: Khrono / Ketil Blom

– Hvorfor er boka deres viktig?

– Fordi skikkethetsvurdering av studenter er viktig! Av og til hender det at studenter underveis i utdanningsløpet viser sider av seg selv som skaper tvil: Er han eller hun skikket til å møte pasienter, brukere eller barn og unge i sin senere yrkesrolle? Vi har ønsket å lage en håndbok til bruk i slike situasjoner.

Mangel på skikkethet kan sette sårbare grupper i fare. Hvis studenten viser mangel på kommunikative ferdigheter og dårlig evne til å oppfatte og gi korrekte beskjeder, kan det være grunn til å vurdere om personen egentlig er skikket.

Det samme gjelder hvis en student viser manglende evne til å forstå tanker, følelser og atferd hos seg selv og andre. Skikkethet innebærer å kunne ta vare på de sårbare gruppene og deres rettigheter, sikkerhet og fysiske og psykiske helse. Hvis du ikke er i stand til det, er du ikke skikket.

Hvis en student for eksempel viser mangel på kommunikative ferdigheter, kan det være grunn til å vurdere om personen egentlig er skikket til den framtidige profesjonen. Foto: Pixabay

– I tillegg er det mange som vet altfor lite om skikkethet. Skikkethetsvurderinger er taushetsbelagte, så det er få som vet hvilke prosesser som er involvert. Derfor gir boka vår en innføring i disse prosessene.

Flere utdanninger ønsker å bli omfattet av skikkethetsvurdering. Da er det ekstra viktig å ha klart for seg hva dette er og ikke er.

– Hva har drømmeleseren din forstått når hun har lest siste side?

– At skikkethetsvurderinger skal gjøres av alle som utdanner framtidige profesjonsutøvere. Vi skal godkjenne folk som generalister innen hele sin profesjon. Når vi gir en student vitnemål, skal vi også ha gjort en skikkethetsvurdering og kunne stå inne for at studenten er egnet til framtidig yrkesutøvelse.

– Hva leser du selv akkurat nå?

– Jeg leser en fagbok som heter Vandel: Om politiattester og vurdering av skikkethet av Morten Holmboe og Tor-Geir Myhrer. Og så leser jeg den nye NOU-en om Universitets- og høyskoleloven.

– Hva er favorittordet ditt?

– Raushet. Det ordet omfatter så mye, og det er viktig både i vurdering og i samarbeid. Å være raus er for meg det samme som å være lyttende, ærlig og åpen for andre og deres synspunkter, samtidig som man deler sine egne tanker og synspunkter. Man er ivaretagende uten å være dumsnill. Det er viktig i alt menneskelig samspill.

Siden skikkethetsvurderinger er taushetsbelagte, er det få som vet hvordan de fungerer. Skikket for yrket  gir en innføring i hvordan prosessen foregår.

– Hva er din favorittfagbok?

– Det er mange, men jeg er ekstra glad i et par eldre fagbøker: Konflikt og konflikthåndtering i arbeidslivet av Terje Hotvedt, Positiv angst av Paul Moxnes og Hvordan organisasjoner fungerer av Jacobsen og Torsvik. Av nyere bøker liker jeg veldig godt Sidsel Tveitens Veiledning – mer enn ord.

– Hvilken nålevende eller død person ville du helst skrevet fagbok sammen med?

– Steinar Bjartveit. Han er organisasjonspsykolog og har spennende vinklinger knyttet til øvrig litteratur og historie.

– Hva gjør deg mest fornøyd akkurat nå?

– At boka vår er ferdig! Jeg håper den kan være til nytte for mange fra ulike deler av universitets- og høyskoleverdenen, og at den gir god informasjon til alle som trenger eller ønsker å vite mer om hva skikkethet skal innebære.

– Og hva gjør deg mest opprørt?

– Dårlig behandling av sårbare grupper, spesielt barn og ungdom. Da kan jeg rett og slett bli veldig sint. En sjelden gang kan jeg bli så sint på deres vegne at jeg sier ifra veldig tydelig.

 

Les mer om boka og bestill den her!

0 kommentar(er).

Takk! Din kommentar vil nå bli moderert

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.
Obligatoriske felt er merket med *