Lukk

Leser du gotisk?

Skal du lese kjærlighetsbrev mellom tippoldemor og tippoldefar, eller tolke historiske dokumenter? Da bør du gjøre deg kjent med gotisk håndskrift.

Før skrivemaskinens tid var håndskrift det bærende elementet i skriftlig kommunikasjon. All registrering av befolkningen skjedde for hånd, og alle dokumenter om eiendomsoverdragelser var håndskrevne. Det samme var beslutninger fra offentlige myndigheter. Ikke stort annet enn lover, forskrifter og rundskriv oppnådde å bli trykt. Derfor inneholder arkivene våre, Riksarkivet, statsarkivene og tallrike kommunearkiv, kilometervis av dokumenter og protokoller med unik informasjon, skrevet med gotisk håndskrift.

Gotisk skrift er et forseggjort håndverk, men det er ikke bare enkelt å tyde slike tekster. I Den glemte skriften av Knut Johannessen går forfatteren gjennom den historiske bakgrunnen for skrivestilen og viser hvordan man kan tyde tegnene. Han viser også hvilke bruksområder en utdødd skriftform fortsatt kan ha.

Den glemte skriften - Universitetsforlaget - Sunnmøre
Fra en tingbok på Sunnmøre i 1683, hvor det er nedskrevet detaljer om en tjenestejente som ble halshogd etter å ha tatt livet av sitt nyfødte barn.

Stor kulturverdi

Den gotiske håndskriften gikk ut av bruk i annen halvdel av 1800-tallet, etter å ha vært den vanlige håndskriften i flere hundre år. Da Camilla Collett satt i sitt skrivekammer og skrev Amtmandens døtre på midten av 1800-tallet, benyttet hun gotisk håndskrift. Det samme gjelder hennes tidligere forelskelse, forfatteren Johan Sebastian Welhaven. Hans berømte innlegg «Til Henrik Wergeland!», som ble trykt i Morgenbladet i 1830, ble skrevet med bokstaver i gotisk stil.

Ivar Aasen og Aasmund Olavsson Vinje brukte også gotisk håndskrift, mens Ibsen og Bjørnson forlot den gotiske skriften til fordel for det vi kjenner som moderne håndskrift.

9788215002026_JohannessenHvordan tyde tegnene

Å lære seg å lese denne skriften handler ifølge Johannessen om øvelse, og om å finne den mest effektive fremgangsmåten. Fremfor å ta alfabetet fra A til Ø (bokstaven Å kom først inn i offisiell rettskriving i 1917) kan det være en fordel å samle bokstavene i grupper som ligner på hverandre. Da er det enklere å se hvilke bokstaver det er fort gjort å forveksle. F er for eksempel en av de enkleste bokstavene å tyde, mens S er en av de vanskeligste. Her er et eksempel å prøve seg på:

75_Side_1_Bilde_0002Til god og tydelig Skrift udfordres, at den

staaer paa lige Linier, at Bogstaverne ere

lige høie, staae under een Vinkel og lige

langt fra hinanden, samt at passende Afstand

finder Sted imellem Ordene og Meningerne.

Ved stadig Øvelse bliver man Mester.

Estetisk design

Den glemte skriften, som er designet av Aud Gloppen, ble i 2008 kåret til en av årets vakreste bøker av designforeningen Grafill, i kategorien «typografi/skrift». Den fikk i tillegg sølvmedalje i kategorien «fakta og oppslag: voksenlitteratur». «Vakker og dristig løsning, utført med respekt for et stort og rikt materiale», het det i juryens begrunnelse.

Johannessens bok er full av eksempler på gotisk skrift, både offentlige dokumenter, folketellingsbøker, private brev og mer kuriøse tekster som skredderregninger og matoppskrifter. Boka inneholder også en oppslagsdel, med alt fra hvordan gotiske tegn har sett ut til ulike tider og hvordan man kan transkribere gotiske tegn for eget forskningsbruk, til vanlige forkortelser og forklaringer på mye brukte begreper innen kirkeboklatin.

Les mer om Den glemte skriften.

Knut Johannessen nå pensjonert assisterende direktør ved Riksarkivet.

0 kommentar(er).

Takk! Din kommentar vil nå bli moderert

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.
Obligatoriske felt er merket med *