Lukk

Mer makt til manusforfatteren!

Hva vil det si at en TV-serie er forfatterstyrt? I open access-boken «Forfatterskap i TV-drama» tar Erlend Lavik for seg NRK-serien «Kampen for tilværelsen», og ser nærmere på hva som skal til for å lage bra TV.

Kampen-for-tilværelsen-Sesong-1-Foto-NRK
Fra sesong en av «Kampen for tilværelsen». Foto: NRK Drama/Thomas Ekström.

Høsten 2012 melder NRK Drama at de vil satse på originalskrevne produksjoner som skal gå over flere sesonger; forfatterne skal få mer makt. To år senere lanseres Kampen for tilværelsen, skrevet av Erlend Loe, Per Schreiner og Bjørn Olaf Johannessen.

I open access-boken Forfatterskap i TV-drama foretar Erlend Lavik en produksjonsstudie av Kampen for tilværelsen. Utgangspunktet for diskusjonen er den amerikanske og danske TV-bransjens organisering av skrivearbeidet.  Hva har amerikanerne og danskene gjort riktig, som har ført til internasjonal seriesuksess?

Forfatterskap i tv-drama Erlend Lavik Universitetsforlaget
Erlend Laviks open access-bok om forfatterskap i tv-drama.

Boken Forfatterskap i TV-drama ligger i sin helhet gratis tilgjengelig på Idunn.

Fagforeningsregulert hierarki

Å fastslå forfatterskap i fjernsynsfiksjon er i én forstand en nokså overkommelig oppgave, hvis vi med «forfatterskap» mener hvem som har bidratt til manus, og på hvilken måte, skriver Lavik. I USA er det typisk flere forfattere som skriver en serie, og disse befinner seg på ulike trinn i et sterkt formalisert, fagforeningsregulert hierarki. De mange stillingsbenevnelsene som er i omløp på den faste staben som møtes i skriverommet: story editor, creative consultant, producer, co-producer, exective producer.

Disse stillingstitlene sier riktignok lite om hvilke arbeidsoppgaver de medvirkende har. Bransjens krediteringssystem er et forsøk på å bestemme, ofte med pinlig nøyaktighet, det vi kan kalle bokstavelig forfatterskap, som har å gjøre med hvem som har funnet på ideene og/eller skrevet ut ordene i manuskriptene som andre så skal sette ut i livet.

Det er altså ikke bare fordi det praktisk talt er umulig for ett individ å skrive en serie på egen hånd, at showrunnere har et team i ryggen, slår Lavik fast. På 2000-tallet har det kommet en rekke bøker der medlemmer av skriverom for amerikanske TV-serier beskriver de kreative prosessene, og de framhever stadig vekk verdien av lagarbeid. Det er fire særlig tungtveiende grunner til at praksisen med skriverom dominerer amerikansk TV-drama: Det øker tempoet i manusutviklingen, det er en verdifull (opp)læringsarena, det styrker idétilfanget, og det oppstår – eller kan oppstå – en gunstig gruppedynamikk i skjæringspunktet mellom samarbeid og konkurranse.

Per-Schreiner-Erlend-Loe-Bjørn-Olaf-Johannessen-Kampen-for-tilværelsen
Manusforfatterne på «Kampen for tilværelsen» (fra venstre): Per Schreiner, Erlend Loe og Bjørn Olaf Johannessen. Foto: NRK Drama/Thomas Ekström.

Dansk suksess

I boken skriver Lavik om hvordan USA har vært den sentrale drivkraften bak TV-seriens kulturelle oppsving siden slutten av 1990-tallet. Danmark har på sin side bevisst forsøkt å tilpasse de amerikanske suksessfaktorene til lokale forhold, og landet har, sammen med Israel, fått mye oppmerksomhet for å ha oppnådd internasjonal suksess med kritikerroste serier fra en relativt sett liten nasjon. En utforskning av forfatterskap i TV-drama kan vanskelig komme utenom de kreative metodene og insitamentene som TV-drama er tuftet på i USA og Danmark, to av de mest velkjente, vellykkede og veldefinerte produksjonskulturene på 2000-tallet.

Danmark har produsert svært populære og kritikerroste serier som Matador og Riget/Riket, men den moderne suksessen, med internasjonale hits som Forbrytelsen, Borgen og Bron/Broen, er det vanlig å tilbakeføre til midten av 1990-tallet. Det var under Rumle Hammerich, dramasjef i Danmarks Radio fra 1994 til 1998, at den danske allmennkringkastingen begynte å orienterte seg mot amerikanske produksjonsmetoder. Han mente DR manglet en tydelig identitet, og trengte et flaggskip. Resepten, mente han, var å satse på originalskrevne flersesongdrama som henvendte seg til et bredt publikum ved å respektere, men også moderat fornye, velkjente sjangerkonvensjoner. Direkte inspirasjon fra Hollywood fikk DR i 1996, da produsent Sven Clausen og regissør Anders Refn besøkte innspillingen av NYPD Blue.

Broen-sesong-3-Foto-Carolina-Romare-Filmlance-International-Nimbus-Films-2015
Saga (Sofia Helin) og Henrik (Thure Lindhardt) fra «Broen» sesong 3. Foto: Carolina Romare/Filmlance International/Nimbus Films 2015.

Til tross for gjennomgående høye seertall på sine egenproduserte serier, har NRK Drama fått til dels hard medfart i media for at produksjonene ikke holder høy nok kvalitet. Kritikken har i stor grad handlet om en manglende evne og vilje til å ta lærdom av danskenes suksess, og nettopp derfor er Kampen for tilværelsens forsøk på å adoptere vårt naboland i sør sin såkalte «one vision»-modell – på en produksjon med tre hovedforfattere! – et spesielt fruktbart kasus i norsk sammenheng. Siden serien er en del av NRKs nye dramastrategi, er den et enestående godt utgangspunkt for å studere og fundere over fordelene og ulempene ved ulike forfattermodeller.

Les mer i Forfatterskap i TV-drama, som ligger gratis tilgjengelig på Idunn.

Erlend Lavik er professor i medievitenskap ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen. Han har også skrevet boken TV-serier: The Wire og den tredje gullalderen.

0 kommentar(er).

Takk! Din kommentar vil nå bli moderert

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.
Obligatoriske felt er merket med *