Lukk

Metodebruk mot «fake news»

Hvordan kan du finne ut om nettsiden din blir brukt slik du hadde tenkt? Om slagordet ditt slår an hos folk? Eller hvordan man overbeviser andre – med fakta eller løgn? Lene Pettersen og Synne Skjulstad mener svaret ligger i metode.

Pettersen-og-Skjulstad-Metodebok-for-kreative-fag-Universitetsforlaget1
Metode er mer enn å behandle data. Lene Pettersen (t.v.) er redaktør for «Metodebok i kreative fag», her sammen med Synne Skjulstad, en av artikkelforfatterne.

– De fleste kjenner til metode fra harde vitenskapsfag, og noen blir overrasket over at metode ikke bare går ut på å behandle data. Metode er nemlig utrolig forskjellig fra fag til fag og kan være nokså rotete, sier Synne Skjulstad.

Hun er førsteamanuensis ved Westerdals Oslo ACT og har skrevet to kapitler i Metodebok for kreative fag. Premisset for boka er at selv kreative fag har nytte av en god verktøykasse med metoder. Kreative fag i denne sammenheng er et bredt begrep; boka inneholder konkrete metoder som kan benyttes innen blant annet scenekunst, IT, arkitektur, design, spill- og apputvikling og kommunikasjonsbransjen – for å nevne noe.

Lene Pettersen, tidligere førsteamanuensis og programansvarlig for bachelorprogrammet Strategi og PR ved Westerdals Oslo ACT, har vært redaktør for boka sammen med Hans Erik Næss, begge fra Avdeling for ledelse. Etter å ha undervist studenter i metode ser hun at flere blir overrasket over hvor omfangsrik en slik verktøykasse kan være.

– For det første blir de overrasket over at metode ikke er vanskeligere. Og for det andre over at metode ikke bare er hypotesetesting og utregning.

Å navigere informasjonsflommen

Pettersen mener tiden vi lever i, med private meningsmålingsinstitutter, tenketanker og full informasjonsoverflod, gjør det vanskeligere å skille mellom fakta og løgn. Derfor blir det så viktig at både studenter og de som jobber med informasjonen ute i arbeidslivet, har god kjennskap til metode – og god kildekritikk.

Om du skal jobbe innenfor en kreativ bransje, trenger du blant annet å kunne noe om statistikk, mener hun.Metodebok-for-kreative-fag-Næss-og-Pettersen-Universitetsforlaget

– I dag har vi så mye data som samles inn. Som konsumenter, velgere, brukere, deltagere skal vi gi tilbakemeldinger hele tiden. Men hvor god informasjon får innsamlere av brukernes klikk på et smilefjes etter et besøk på apoteket? Eller terningkast over SMS etter å ha bestilt en pizza fra Peppes? For alle som samler inn disse dataene, er det viktig å ha et kritisk syn på hva vi egentlig får inn, og hva informasjonen kan brukes til.

I tillegg til de tykke, gamle lærebøkene om kvalitativ og kvantitativ metode ser hun behovet for en bok med konkrete samtidseksempler.

– Særlig noe som er oppdatert om det å samle inn data, personvern og anonymitet.

Post fact

Kapitlene i boka er skrevet av bidragsytere som har erfaring med metodebruk både fra akademisk sammenheng og fra arbeidslivet. Unn Conradi Andersen og Arne H. Krumsvik skriver om hvordan man gjør dybdeintervjuer, Audun Molde skriver om hvordan man analyserer popmusikk, Vesma Kontere Mcquillan tar for seg design, og hvordan merkevarehistorier fortelles med interiørdesign og arkitektur, og Sturla Bakke skriver om metoder man kan ta i bruk for å lage gode digitale brukeropplevelser.

Et av Skjulstads kapitler er skrevet sammen med Margaret Rynning, førstelektor og programansvarlig for grafisk design ved Westerdals Oslo ACT. Kapitlet handler om spekulativ design (fra det engelske begrepet speculative design).

– «Spekulativ» er mer negativt ladet på norsk, så vi kaller det også designspekulasjoner, sier Skjulstad.

Skjulstad og Rynning beskriver en mulig metode for tankeeksperimenter hvor design har som hensikt å presse frem debatt eller diskusjon rundt viktige samfunnsspørsmål.

Casen de tar for seg, er gjort av studenter innen Art direction og Grafisk design ved Westerdals Oslo ACT. De ble bedt om å designe spekulasjoner rundt hvordan fremtidens betalingsmiddel kan se ut, der penger ikke lenger har en verdi. Et av studentteamene presenterte hormoner og velvære som vår nye valuta.

– Vi jobber for å gjøre studentene gode til å kommunisere, og særlig gjennom visuell kommunikasjon, som denne casen dreier seg om. Som designer bør man som ikke bare kunne løse et praktisk problem, men også kunne bruke kompetansen sin til få folk til å tenke gjennom problemstillinger og hjelpe dem til å se hvordan ting kunne vært, sier Skjulstad.

I etterkant av dette studentprosjektet med spekulativ design ble det derfor nødvendig å prate om hva slags makt det egentlig gir studentene – og om falske nyheter.

– For vi lærer jo egentlig studentene å presentere usannheter som skal virke så troverdige som mulig. Der ligger det en del etiske problemstillinger. Så i tillegg til å lære bort hvordan god visuell kommunikasjon skapes, vil vi gjerne at studentene også ser at de kan påvirke hvordan folk tenker.

– Og å se at de har masse ansvar, legger Pettersen til.

Dette er ikke en vitenskapelig metode, det er en designtilnærming, understreker Skjulstad.

– Det å lære folk å bli flinke med slike redskaper er et tveegget sverd. Det blir særlig tydelig i disse trumpske tider, der usannheter kan bli spesielt overbevisende gjennom visuell utforming.

Derfor legger vi i boka vekt på forskningsetikk og kildekritikk, sier Pettersen.

– Vi understreker at man må søke Norsk senter for forskningsdata, NSD, om man ønsker å utføre en viss type studier. Studien må registreres og godkjennes, og man har plikter man må følge – hvis ikke bryter man loven.

Å lære mer om informasjonskompetanse og kildekritikk er noe mange studenter vil ha godt av, mener Skjulstad. Dette temaet er viet et helt kapittel i boken, ført i pennen av Didrik Telle-Wernersen, en av høyskolens avdelingsbibliotekarer.

– Men å kunne noe om forskningsetikk og kildekritikk gjelder i stadig økende grad oss andre også. Spesielt nå for tiden.

Les mer om Metodebok for kreative fag

0 kommentar(er).

Takk! Din kommentar vil nå bli moderert

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.
Obligatoriske felt er merket med *