Lukk

Når NRK vil bli Netflix

Fyller allmennkringkasterne sitt samfunnsoppdrag godt nok når de prøver å konkurrere med strømmegigantene?

– Strømme-TV har vokst fram som en dominerende plattform for formidling av medieinnhold fra allmennkringkasterne, sier Hendrik Storstein Spilker.

Han er en av forfatterne bak årets beste tidsskriftartikkel 2020: Samfunnsoppdrag i forvitring. En analyse av sjangermangfold og programleggingsteknikker i NRK og TV2 på lineær-TV og strømme-TV, publisert i Norsk medietidsskrift nr. 4–2020.

Et hovedfunn er at både NRK og TV2 har vesentlig mindre nyhets- og samfunnsstoff på strømme-TV enn på lineær-TV.

– Det er bekymringsfullt, særlig fordi vi vet at unge brukere er de som benytter strømme-TV mest og lineær-TV minst, mener prisvinneren.

Artikkelen kan leses gratis på Idunn.

– Tall fra England viser at konsumet av nyhetsinnhold blant brukere under 30 har falt med over halvparten mellom 2003 og 2016, forteller Spilker.

– Når det er på strømmeplattformene de unge møter allmenkringkasterne, blir de i mindre grad konfrontert eller oppmuntret til å se på nyhetsstoff – hvis det ikke blir satset på fra allmennkringkasternes side.

NRK og TV2 har en viktig rolle i samfunnet vårt, og vi må diskutere om de forsvarer rollen sin godt nok, mener Hendrik Storstein Spilker. Sammen med Magnus Kongshaug Johannessen og Ewa Morsund har han vunnet Universitetsforlagets pris for årets beste tidsskriftartikkel. (Foto: Oda Hveem)

TV med et samfunnsoppdrag

Spilker og medforfatterne Magnus Kongshaug Johannessen og Ewa Morsund er glade for å motta prisen for årets tidsskriftartikkel, og håper det vil bidra til debatt rundt NRK og TV2s rolle som TV-kanaler med et særskilt samfunnsoppdrag.

– Samfunnsoppdraget er nedfelt som begrunnelse for NRK og TV2s status som allmennkringkastere, påpeker Spilker.

– Samfunnsoppdraget handler om  å fremme demokrati og nasjonal identitet, i tillegg til mer spesifikke regler, som at kringkasterne må ha daglige nyhetssendinger, at de må ha så og så stor andel nynorsk og samiske programmer og så videre.

Hos NRK gjelder samfunnsoppdraget for både lineær- og strømme-TV. For TV2 gjelder det bare for lineær-TV.

– TV2 står dermed fritt når de opererer på strømme-TV. I praksis er det sånn at hvis du vil strømme nyhetssendingene til TV2, må du bak betalingsmuren på TV2 Sumo, sier Spilker.

I konkurranse med Netflix og HBO

At strømme-TV tar større plass, merkes nok i de fleste hjem i dag. Det er neppe feil å si at Netflix og HBO har kommet for å bli.

Rikskringkasterne konkurrerer med strømmegigantene om seere. Spilker og de andre artikkelforfatterne mener det er verdt å sette spørsmålstegn ved måten de gjør det på.

– Thor Gjermund Eriksen og andre i NRK har uttalt at de har satt seg et «hårete mål» om å delta i verdensmesterskapet i fiksjonsstoff, forteller Spilker.

– Altså at NRK skal konkurrere på samme bane som Netflix og HBO, kanskje i stedet for å definere seg som et korrektiv eller alternativ til de store strømmetjenestene.

Han mener det kan utgjøre en konflikt med rikskringkastingens samfunnsoppdrag:

– Det er noe med hvordan de formulerer samfunnsoppdraget sitt her som inneholder potensielle motsetninger til det oppdraget som er gitt dem av politikerne.

Metodisk nybrottsarbeid

Juryen roser artikkelforfatterne for metoden de har benyttet i analysen av særlig strømme-TV-tilbudet.

– Vi har brukt en enkel, men innovativ metode, kan Spilker selv fortelle.

– I programleggingsanalysetradisjonen i medieforskning, som jo er utviklet med tanke på lineær-TV, har man lagt vekt på prime time, altså sendingene som defineres fra ca. kl. 19.00 til midnatt, forteller han.

– I vår analyse av strømme-TV har premisset vært at forsiden i strømme-appene er viktig på tilsvarende måte som prime time er for lineær-TV.

Med dette som utgangspunkt har artikkelforfatterne for første gang i en norsk sammenheng kunnet sammenligne strømme-TV-tilbudet med lineær-TV-tilbudet.

Allmenkringkasterne i framtiden

Spilker understreker at de i artikkelen kritiserer både måten politikerne har definert – eller latt være å definere – samfunnsoppdraget, men også måten NRK og TV2 har agert i rommet som har vært gitt dem.

– Det er en dobbel kritikk i analysen vår, basert på funnene vi har gjort i analysen av programsendeflate og strømmetilbud hos de to rikskringkasterne.

For Spilker er det ingen tvil om at allmennkringkasterne bør fortsette å spille en viktig rolle.

– Personlig mener jeg at de er viktigere enn noen gang for å kunne lage uavhengig innhold som kan beskyttes mot kommersielle interesser fra ulike hold. I den sammenheng tenker jeg at NRK og TV2 har en viktig rolle for fremtiden, og at de på mange måter også gjør sitt beste for å forsvare den rollen, sier han.

– Men vi bør diskutere om de gjør det godt nok i en del tilfeller, sånn som vi gjør i denne artikkelen.

 

Les vinnerartikkelen her!

0 kommentar(er).

Takk! Din kommentar vil nå bli moderert

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.
Obligatoriske felt er merket med *