Lukk

Nytt Norsk Tidsskrift kåret til Årets tidsskrift

«I 2017 trenger vi en opplyst samtale og et levende Nytt Norsk Tidsskrift i kampen mot falske nyheter!»

Nytt-norsk-tidsskrift_Årets-tidsskrift_Universitetsforlaget
Redaktør Vidar Enebakk mottok prisen for Årets tidsskrift i Fritt Ords lokaler 11. mai. Her sammen med illustratør Siri Dokken (t.v.) og redaksjonsmedlemmene Inger Johanne Sand, Ellen Krystad og Christine Myrvang.

– Dette er en viktig anerkjennelse for jobben vi gjør. Og det betyr spesielt mye når det kommer fra folk som jobber med tidsskrift, som vet hvor mye arbeid som ligger bak, sier redaktør av Nytt Norsk Tidsskrift, Vidar Enebakk.

Tidligere denne uken fikk Nytt Norsk Tidsskrift utmerkelsen Årets tidsskrift fra Norsk Tidsskriftforening.

Juryen, ledet av Margunn Vikingstad, litteraturkritiker i Morgenbladet, uttalte blant annet:

«Nytt Norsk Tidsskrift var hovedarenaen for to helt sentrale debatter i akademia i 2016: Hva vi skal med humaniora og formidlingens betydning for forskningen. Gjennom fremragende tekster, debattmøter og aktiv profilering i sosiale medier har tidsskriftet formidlet faglige impulser til det offentlige ordskiftet.

Et revitalisert NNT har formidlet vitenskapelig innsikt til aktuelle kulturelle og politiske debatter. I 2017 trenger vi en opplyst samtale og et levende Nytt Norsk Tidsskrift i kampen mot falske nyheter!»

Illustrasjon-Nytt-norsk-tidsskrift_Siri-Dokken_Universitetsforlaget
Siri Dokken er fast illustratør for Nytt Norsk Tidsskrift. Her fra artikkelen «Trøbbel i tårnet. Om hvorfor akademia må tenke nytt om forskningsformidling» av Ståle Wig og Henrik H. Svensen.

Forskning ut i offentligheten

 – Det som er spesielt med oss er at vi er et vitenskapelig tidsskrift som henvender oss til en bred offentlighet, sier Enebakk.

Han mener andre vitenskapelige tidsskrifter ofte i for stor grad orienterer seg mot sine egne fagfeller.

– De blir for spesialiserte, og får ikke formidlet forskning til andre enn de som tilhører feltet.

Han mener Nytt Norsk Tidsskrift befinner seg et sted mellom vitenskapelige tidsskrift som formilder spesialisert forskning, og kulturtidsskrift som er rettet mot allmenhet og aktuell debatt.

Enebakk poengterer at Nytt Norsk Tidsskrift i sin tid ble grunnlagt nettopp for å trekke forskning ut i en bredere samfunnsdebatt og offentlighet, og at tidsskriftet i så måte fremstår som enda mer relevant i dag, med tanke på hvordan samfunnets forhold til vitenskap og sannhet har utviklet seg.

Nytt Norsk Tidsskrift eies av Universitetsforlaget, og ble grunnlagt i 1984 av Rune Slagstad, Hans Skjervheim, Øyvind Østerud og Francis Sejersted. Slagstad var redaktør for tidsskriftet frem til 2009, når Cathrine Holst tok over. Vidar Enebakk har vært redaktør siden 2016.

Metadebatt

Juryen for Årets tidsskrift-pris trekker særlig frem debattene Nytt Norsk Tidsskrift satte i gang om humaniora og formidling som viktige. For Enebakk er det spesielt formidlingsdebatten som står igjen som det viktigste tidsskriftet gjorde i 2016.

– For oss ble det også en metadebatt om hva tidsskriftet egentlig skal holde på med.

– Vi skal formidle mellom vitenskap, kultur og politikk. Og det å sette formidling på dagsorden er ikke bare selvskryt om at det vi gjør er viktig. Formidling burde være viktig for mange andre tidsskrift også. De må ikke må bli for spesialiserte og trekke seg bort fra folk.

«En demokratisk offentlighet forutsetter pålitelig og sann kunnskap», sa Enebakk til Ublogg i 2016. Les intervjuet her.

Nytt-norsk-tidsskrift_1701_Universitetsforlaget
Nytt Norsk Tidsskrift 1-2017, illustrert av Siri Dokken.

Kritikk

Selv med en slik utmerkelse understreker Enebakk at de ser forbedringspotensialet i tidsskriftet. Og han er opptatt av at folk fortsetter å kritisere dem.

– Vi har fått gult kort av Tidsskriftforeningen med tanke på kvinneandelen i artiklene våre. Og kritikken om at vi har for få kvinner som skriver er helt berettiget.

Dette er noe som har vært diskutert i redaksjonen lenge – kanskje sliter tidsskriftet med et gammelt rykte som gubbetidsskrift, spekulerer han.

– Det ble riktignok grunnlagt av fire menn, men allerede den gang var flere kvinner med i redaksjonsrådet. Så tok Cathrine Holst over som redaktør, og jobbet knallhardt for å sette dette på agendaen, og for å åpne tidsskriftet for flere kvinnelige skribenter. Men det er vanskelig, og god vilje er ikke nok. I dag er det flere kvinner enn menn i redaksjonen, men det gjør egentlig ikke noen stor forskjell.

Dagens redaksjon består av Fredrik Engelstad, Charlotte Haug, Christine Myrvang, Ellen Krystad, Inger Johanne Sand, Henrik H. Svensen og Kjersti Thorbjørnsrud.

– Vi ønsker flere kvinnelige forfattere, men her trenger vi hjelp. Det er vanskelig for tidsskriftet å bli enda bedre når så mange flinke damer heller publisere andre steder. Vi inviterer kvinnelige skribenter og rekrutterer nye, men i det jevne tilsiget av artikler vi får inn, er ni av ti tekster skrevet av menn.

Han skulle gjerne likt å vite hvorfor det er sånn, og om dette gjelder Nytt Norsk Tidsskrift spesielt, eller mer generelt for de fleste tidsskrift.

– Og ikke minst: Hva kan vi gjøre med det? Kanskje er det på tide å utlyse en konkurranse for å få tatt diskusjonen en gang for alle.

0 kommentar(er).

Takk! Din kommentar vil nå bli moderert

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.
Obligatoriske felt er merket med *