Lukk

Podcast: Norsk politikk

Norge blir ofte omtalt som verdens beste land å bo i. Mye av grunnen til dette er gode og trygge velferdsordninger, men også at det norske samfunnet hviler på et velfungerende demokrati. Men hva betyr dette egentlig i praksis?

I denne podcasten snakker Ragnhild Aslaksen med Kut Heidar og Jan Erik Grindheim.

Sammen med Kaare Strøm og Harald Baldersheim har de skrevet boka Norsk politikk. Den gir en grunnleggende innsikt i hvordan det norske politiske systemet er bygd opp, og hvordan det fungerer.

– Vi har forsøkt å dekke helheten, og tar med alt fra velger til byråkrat. Innen forskningen er statsvitenskapen veldig segmentert. Det er veldig få som forsøker å samle det hele, sier Heidar, som er professor i statsvitenskap ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Tillit og enighet

Noe av det som kjennetegner Norge er en høy grad av tillit til offentlige institusjoner, understreker Heidar.

Norsk politikk_Universitetsforlaget– Dette ligger som en basis for enigheten, samarbeidet og den relativt rolige utviklingen vi har sett i norsk politikk, sier han.

Grindheim, som er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen ved Høgskolen i Sørøst-Norge, trekker også fram at en stor grad av enighet preger norsk politikk, selv om vi har sterke partier og sterke og mange frivillige organisasjoner og interessegrupper.

– For tiden er det valgkampmodus, og retorikken virker veldig forskjellig, men partiprogrammene er nok mer like enn retorikken er, sier han.

Økt respekt

Grindheim forteller at arbeidet med boka har gitt ham økt respekt for den kontinuitet partiene representerer opp mot institusjonene og velferdssamfunnet.

– Politikere kommer og går, partier består, sier han.

I boka forklarer forfatterne den historiske utviklingen av det norske demokratiet, den parlamentariske styringskjeden, og stridsspørsmål i norsk politikk. Boka passer for studenter i både juss, samfunnsfag og humaniora, men vil også være en ressurs for alle som ønsker å få en dypere forståelse for temaet.

Musikk av Øyvind Mathisen.

0 kommentar(er).

Takk! Din kommentar vil nå bli moderert

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.
Obligatoriske felt er merket med *