Lukk

Teknologi er for viktig til å overlates til spesialister

Forfatter Lars Nyre med den nye boka

Mottoet for boken er at «teknologi er for viktig til å overlates til spesialister», sier forfatter Lars Nyre. Alle bør kunne noe om teknologi, og boken er skrevet for å gjøre teoriene tilgjengelig for studenter.

Vi tok en prat med den ferske forfatteren om hvorfor studenter skal lese en bok om teknologi.

Hva gjør boka spesielt godt egnet som pensumlitteratur for elever/studenter?

Boka er skrevet for å være en «companion», som de sier på engelsk. Den er en veiviser gjennom et stort og broket akademisk felt. Hvert kapittel gir deg en introduksjon til et tema, f.eks. «oppfinnelse». Ved å lese om de utvalgte teoriene vil du raskt merke hvor interessert du er i temaet. Og hvis du synes noe er spesielt interessant, kan du gå videre til den anbefalte originallitteraturen og fordype deg i den.

Hvert kapittel er dessuten skrevet som en avsluttet fortelling og kan leses helt uavhengig av de andre kapitlene. Du trenger ikke lese boken kronologisk, men kan hoppe mellom kapitler uten å gå glipp av noe. Slik sett er boken en verktøykasse av teorier du kan bruke til det de egner seg best til.

Hvilke teknologiteorier presenterer du i boka, og hvorfor valgte du akkurat disse teoriene?

Oj! Det var et stort spørsmål. Jeg presenterer flere dusin teknologiteorier, og de er fordelt utfra betydningen til selve ordet teknologi. La meg prøve å forklare.

Teknologi betyr «læren om techné»; det vil si læren om hva teknikker er for noe. I begynnelsen av boken tar jeg for meg slike teorier. Del 1 «Drivkrefter» tar for seg åtte historiske teorier som hver på sin måte forklarer hva teknologi er for noe, og hvordan de utvikler seg over tid. Blant dem er teknologisk determinisme og sosialkonstruktivisme. Mange av disse teoriene står i motstrid til hverandre, og leseren må selv gjøre seg opp en mening om hva som er de mest fornuftige forklaringene.

Del 2 heter «Teknikker» og dreier det om hvilke teknikker og ferdigheter menneskene kan lære seg slik at de blir i stand til å lage nye teknologier. Viktige teknikker er oppfinnelse, industridesign, innovasjon og designetikk. Det finnes mange interessante teorier som definerer slike teknikker, men de er lite kjent.»

Skriften utgjør en virkelig lang linje i teknologiutviklingen. Prester i Sumer skrev på steintavler for 5000 år siden. Johann Gutenberg trykte bøker for 500 år siden, og nå skriver alle meldinger på mobilen.

Den tredje betydningen av teknologi er den vanligste nå til dags. Teknologi viser i dagligtale også til verktøy, maskiner og apparater. Del 3 heter «Maskineri» og her presenterer jeg teorier om hvordan de avanserte teknologiene rundt oss virker. Her dreier det seg blant annet om elektroniske medier, datamaskiner, internett og kunstig intelligens.

Er det noen temaer eller perspektiver du mener har manglet i tidligere bøker om teknologi og samfunn?

Alle! Jeg høres sikkert litt freidig ut nå, men jeg vil si at omtrent alt jeg skriver om har manglet i norsk faglitteratur så langt. Det som særlig har manglet, er en samlet fremstilling av så mange vesentlige teorier om teknologi i en og samme bok. Det finnes noen gode lærebøker for teknologifagene på NTNU, men de har ikke den samme spennvidden som min bok.

Det viktigste bidraget i boken er sannsynligvis oppgraderingen av teorier om teknologisk determinisme. Tanken om at teknologier har en iboende kraft til å forme samfunnet har vært tabu i både humaniora og samfunnsfag, men er helt sentral i teknologifagene. Studenter bør vite om slike teorier, og det får de i denne boken.

Hva er de viktigste innsiktene du håper leserne sitter igjen med etter å ha lest boka?

Når du leser boken, merker du at det finnes en mange forskjellige faglige argumenter for å si at teknologi bygger seg opp og blir stadig mer kraftfull over tid. Moderne teknologier blir hele tiden forbedret, koblet sammen, og får nye funksjoner uten at de gamle forsvinner. ChatGPT og kunstig intelligens er det fremste eksempelet på slik akkumulasjon. Dette er den viktigste innsikten i boken.

Teknologier er noe for seg selv. Menneskene akkumulerer ikke funksjoner på samme måte som dem. Mennesker glemmer, vimser, krangler, ødelegger, kriger og dør. Det gjør ikke teknologier. De stabler seg opp sakte, men sikkert. Vi overfører vår handlekraft til teknologiske funksjoner og de blir stadig sterkere uten at vi nødvendigvis blir det i samme slengen. Denne akkumulasjonen av funksjoner er det viktigste med teknologi, og denne kvaliteten kan kalles «teknisk rasjonalitet». I boken bruker jeg mye plass på å forklare hva som kjennetegner slik rasjonalitet.

Er du en pensumbeslutter? Bestill et vurderingseksemplar.
0 kommentar(er).

Takk! Din kommentar vil nå bli moderert

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.
Obligatoriske felt er merket med *