Lukk

Vinnerne av lærebokstipendet 2021

Universitetsforlagets lærebokstipend er nå utdelt, og studentene kan glede seg til engasjerende, friske og oppdaterte lærebøker.

Lærebokstipendvinnerne skal skrive bøker om alt fra geologi til barnehagebarns tallforståelse.

I sommer etterlyste vi gode ideer til lærebøker studenter i høyere utdanning trenger, for å dele ut skrivestipend til å realisere ideen sammen med oss i Universitetsforlaget. Vi fikk inn mange spennende bidrag og har nå kåret vinnerprosjektene som deler stipendpotten på 250 000 kroner. Vinnerne representerer universiteter og høyskoler i ulike deler av landet, og er dyktige og engasjerte fagfolk innen sine felt.

– Jeg er imponert over det faglige nivået på bidragene som kom inn, og veldig stolt over lærebøkene vi nå får mulighet til å utgi, sier forlagssjef Hege Munch Gundersen.

Blant vinnerprosjektene finner vi lærebøker i europeisk historie, journalistikk, tallforståelse, revmatologi, geologi og organisasjonspsykologi.

Felles for alle vinnerne er at de leverte ideer som presenterer fagstoffet på en engasjerende og frisk måte, der studentene får en praktisk tilnærming til stoffet.

– Alle vinnerne har kommet med ideer som dekker et manglende behov i pensum, og disse bøkene blir gode tilskudd i undervisningen, sier Gundersen.

Vi gratulerer alle vinnerne, og gleder oss til å se de ferdige lærebøkene!

Her er vinnerprosjektene

Christian Melby: Europas historie siden 1815
Boka skal gi en innføring i europeisk historie og Europas forhold til resten av verden fra 1815 til i dag. Innholdet vil bli presentert på en lettlest og engasjerende måte med hovedvekt på menneskene og fortellingene fra historien, samtidig som det males et større helhetsbilde av perioden.

Christian Melby er historiker og førsteamanuensis ved Høgskulen på Vestlandet.

Espen R. Mathisen: Lærebok i grunnleggende journalistikk
Digitaliseringen har endret journalistrollen enormt de siste årene. Mange av bøkene som brukes innen journalistikkfaget i dag, er skrevet før sosiale medier og digital journalistikk for fullt gjorde sitt inntog. Espen har med seg en rekke kollegaer på dette prosjektet, som skal resultere i en ny, oppdatert grunnleggende lærebok i journalistikk.

Espen R. Mathiesen er førstelektor ved journalistutdanningen ved Universitetet i Stavanger. (Foto: Vidar Strømsnes, UiS)

Hanna R. Choat: De yngste barnas tallforståelse
Det finnes mange gode norske lærebøker som tar for seg tallforståelse hos barn, men det mangler en som tar for seg de aller yngste barnehagebarna, ett- og toåringene. Denne boka vil gå mer i dybden på de yngstes tallforståelse og gi en rekke forslag til måter å arbeide med tallforståelse på i praksis.

Hanna Ruth Choat er universitetslektor ved OsloMet – storbyuniversitetet.

Jens Vikse, Øyvind Molberg og Espen Haavardsholm: Revmatologi
Vikse, Molberg og Haavardsholm skal lage Norges fremste læreverk i revmatologi, tilpasset forventningene til dagens medisinstudenter. Læreverket vil bestå av en lærebok og en tilhørende nettside med ekstramateriale. På nettsiden kommer det selvtester og fordypningsspørsmål, instruksjonsvideoer av kliniske undersøkelser og prosedyrer, og gjennomgang av nye og viktige forskningsstudier i revmatologifaget.

Jens Vikse, Øyvind Molberg og Espen Haavardsholm forsker alle på revmatologi. (Foto f.v.: Svein Gabrielsen Lunde / UiO / Nicolas Tourrenc)

Julie Guttormsen og Kari Beate Remmen: Jorda i forandring. Geologiundervisning i og utenfor klasserommet
Guttormsen og Remmen skal lage en bok som gir lærerstudentene en innføring i geologisk kunnskap og metoder innenfor temaer som naturkatastrofer, klimatilpasning og bærekraft i ressursforvaltning av grunnstoffer og mineraler. Boka vil gi leseren et bredt utgangspunkt for å undervise i geologi på en variert og engasjerende måte.

Julie Guttormsen er universitetslektor ved Universitetet i Sørøst-Norge, mens Kari Beate Remmen er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo. (Foto av Remmen: Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO)

Jan Ketil Arnulf: Organisasjonspsykologisk verksted
Arnulf skal lage en bok som gir en innføring i praktisk organisasjonspsykologi. Boka vil presentere en serie praktiske utfordringer i reelle situasjoner i arbeidslivet. I stedet for å begynne med de store teoriene og historikken kommer boka til å bruke de ulike situasjonene til å stimulere til nysgjerrighet og kunnskap om praksis.

Jan Ketil Arnulf er professor ved Handelshøyskolen BI. (Foto: Joachim Brovold, BI)

Vil du ha mer informasjon om noen av prosjektene? Ta kontakt med kommunikasjonsansvarlig Siw Wisth Holmboe på siw.holmboe@universitetsforlaget.no.

 

 

0 kommentar(er).

Takk! Din kommentar vil nå bli moderert

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.
Obligatoriske felt er merket med *